Experiment #6: Jouw team een Superorganisme?!

Uitkomsten Online dialoog: Schaarste, samenwerking oplossen met superkrachten

Eind vorig jaar lanceerden we experiment#6 over teams als Superorganisme. Een online dialoog met leden vanuit verschillende teams over hun grootste uitdagingen. In de twee rondes vroegen we naar uitdagingen en oplossingen. Deelnemers gaven elkaar ook feedback. Zo maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring, net als Superorganismes doen…

Uitdagingen: Schaarste en samenwerking

Uit de twee dialoogrondes kwamen twee dominante thema’s naar voren. Schaarste en samenwerking binnen en tussen teams in organisaties staan bovenaan. Zowel in de afgelopen drie maanden als in de komende 3 maanden.

Samenwerking heeft vooral betrekking op het begrijpen van elkaars perspectief. Samen-werking vormt de kern van Superorganismen, de losse individuen die samen tot een grotere kracht komen. Schaarste gaat in de genoemde uitdagingen (m.n. in projecten) over tekort aan tijd, geld en capaciteit.

De meeste teams maken gebruik van de collectieve intelligentie, de creativiteit van de zwerm en het in kleinere groepjes taken samen uitvoeren (teamwerk). In mindere mate van gedeeld leiderschap en hergebruik.

De oplossingen: collectieve intelligentie, creativiteit van de zwerm en teamwork

Samenwerken is de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat in tijden van crisis? Hoe bundel je al die eigen ervaringen, meningen en feiten tot een richting waarmee de groep vooruit komt? Verbindingen leggen, is cruciaal om de Superkrachten van Superorganismen toe te kunnen passen.

Oplossingsrichtingen zitten vooral in het investeren in contact. De dialoog aangaan. En ondanks dat online werken als een belemmering wordt gezien, toch kijken hoe je er samen het beste van kunt maken. Experimenteer met (online) werkvormen. Leer ervan. Kortom samen aanpassen en slimmer worden.

De crux zit in een goed proces om de verschillen om te vormen tot creatieve oplossingen. Een goede voorzitter of facilitator en heldere werkvormen zijn daarbij essentieel. Zo kun je COVID-19 dankbaar gebruiken als een vergrootglas dat (ook langlopende) onderlinge verschillen blootlegt. Doe dus je voordeel met alle inzichten die juist nu zichtbaar worden!

In slim verschillen verbinden zit dus een uitdaging . Het komen tot een gemeenschappelijk beeld en doelen, vragen om goede werkvormen en voorzitterschap. Iemand die de dialoog van de teamleden mogelijk maakt. Dus wellicht tijd voor meer faciliterend leiderschap?

Jouw team een Superorganisme met behulp van een online dialoog?

Er wordt op dit moment veel gevraagd van teams… Een totaal veranderde context, andere manieren van werken, resultaten onder die druk staan. Wat helpt, zo blijkt uit de dialoog is zorgen dat we meer kennis en begrip hebben over inhoudelijke én relationele vraagstukken binnen teams.

Een online dialoog helpt daarbij. Juist de vrijheid om (anoniem) je input te geven en de reacties daarop, zorgt er in elk geval voor dat alle informatie op tafel kan komen in al zijn diversiteit. De tool – Circlelytics-  is een hulpmiddel om de dialoog te faciliteren. Zonder dat de grootste bek ook de sterkste stem krijgt. Ieders input draagt bij om het collectief slimmer te maken. Het beeld compleet te maken, overzicht te geven, prioriteiten te bepalen en het werk te verdelen.

In dit experiment kregen we uitdagingen ‘rijp en groen’ door elkaar, waarbij de context niet altijd helder was. Dat maakte dat feedback geven en interpreteren van de feedback niet eenvoudig was. We denken dat binnen de context van een team of een organisatie dit wel heel goed mogelijk is.  We zijn dan ook benieuwd wie dit experiment in eigen huis aandurft! Laat het ons weten via hello@hotspotlab.nl.

Voor het volledige verslag kun je ook het paper aanvragen.

Comments are closed.