Experiment #6: Is jouw team een Superorganisme dat zichzelf vernieuwt?

Doe mee met deze online dialoog 🙂

Superorganismes vernieuwen zichzelf, zijn veerkrachtig en sommige lijken zelfs onsterfelijk.  Het is een sociale kolonie van individuen die een sterk verbonden gemeenschap vormen die functioneert alsof het een enkel organisme is. En daarmee een soort superkracht heeft. Denk aan de bouwwerken van mieren, de vliegcapaciteit van een zwerm vogels of de bijna onsterfelijkheid van fungi.  

Wat zijn de principes die superorganismes gebruiken en zo effectief en doelkrachtig maken?

  1. Collectieve intelligentie: ieders input telt
  2. Creativiteit van de zwerm: er is ook ruimte voor ongewone input
  3. Teamwerk: in (kleinere) groepjes taken uitvoeren
  4. Gedeeld leiderschap: slim verbinden van de kleinere teams
  5. Hergebruik en repareren wat kapot is

Ook in organisaties werkt het ene team beter dan de ander. Ze zijn in staat zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en te vernieuwen. Hebben zij ook superkrachten, en zijn die vergelijkbaar met superorganismes?

Wat zijn jouw ervaringen? Dat willen we graag testen in een dialoogexperiment dat ook gebruik maakt van bovenstaande kenmerken. Doe je mee? Het experiment kent twee dialoogrondes. In de eerste ronde gaat het over de grootste uitdaging om met je team te vernieuwen en de oplossingen die je daarvoor hebt. In de tweede ronde zetten we de collectieve intelligentie van de deelnemers aan: je krijgt en geeft dan anoniem feedback op uitdagingen en oplossingen. Als het experiment slaagt, ben jij door deelname aan dit experiment dus beter in staat met je team te vernieuwen.

Klik hier de link voor deelname aan ronde 1. Graag invullen vóór 16 december a.s.

Kort daarna ontvang je de link voor ronde 2. Als je die vóór 22 december a.s. invult, kun in de kerstvakantie rustig de resultaten teruglezen via onze website.

Je mag meedoen vanuit verschillende teams. Bijvoorbeeld vanuit je MT én een projectteam. Maar kies voor deelname het perspectief specifiek voor één van deze teams. Als je vanuit allebei de teams mee wilt doen, vul de link dan in voor beide teams (gebruik wel even een apart email adres…)

Wij analyseren de dialoog of kenmerken van superorganismes. Met dit dialoogexperiment willen we inzicht krijgen in (1) de uitdagingen en oplossingen (2) de verschillen én overeenkomsten tussen de verschillende type teams (3) en de feedback uit (on)verwachte hoek. Heb je vragen? Neem even contact op via hello@hotspotlab.nl.

Wil je meer weten over superorganismes: kijk dan deze video van Tamsin Woolley-Barker: een evolutionair biologe en #biomimicry pioneer, auteur van het boek Teeming

Comments are closed.