Opgaves aanpakken vanuit HotSpots

Wij werken vanuit HotSpots: plekken waar veel gebeurt. In de stad, bij het koffieapparaat op kantoor en zelfs vanuit het bos. Want als je goed luistert en kijkt, zijn er overal ontmoetingen en uitwisselingen tussen mensen en hun omgeving. En die bieden een schat aan informatie om jouw grote opgave scherper te krijgen en aan te pakken. Wij merken dat sociale en circulaire vraagstukken heel goed dicht bij huis, in jouw HotSpot op te lossen zijn:

  • Sociaal: bv. de schotjes tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen wegnemen, kracht van de werkvloer zichtbaar maken en benutten hybride werken, inclusief organiseren
  • Circulair: bv. klimaatadaptatie, energietransitie, regeneratief hergebruik is niet alleen een kwestie van techniek, het vraagt ook juist oog voor de uitwisseling met de omgeving en de mensen die het aangaat

Wij werken met jou zij aan zij aan jouw opgave. We helpen je de kracht van jouw HotSpot te ontdekken. Zodat je meer oog krijgt voor de informatie en ingenieuziteit in jouw omgeving. Kortom jullie natuurlijke intelligentie.

We werken praktisch. Met onze werkvormen geven we de grote, vaak abstracte opgaves, concreet handen en voeten. De schaal waarop we werken speelt altijd een rol voor het ervaren van de impact van jouw opgave.

Waar zit jouw opgave?

  • Gebiedsvraagstuk: laat je inspireren door innovations districts – locaties in steden die ontstaan in de vrije ruimte vanuit publieke en private initiatieven. Bedrijven, start-ups, de creatieve sector, onderwijs en overheid benutten die ruimte op een manier dat economische en sociale netwerken kunnen groeien. Die groei staat steeds meer in het teken van duurzaamheid. Denk aan Stationsgebied Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en bijvoorbeeld Silicon Valley ;-).
  • Samenwerkingsvraagstuk: hoe werk je met of zonder schotjes. Kijk bijvoorbeeld eens naar co-work spaces – locaties waar mensen uit verschillende organisaties en afdelingen met elkaar samenwerken. Wat ons betreft zowel offline als online. Het gaat om plekken waar veel kennisuitwisseling plaatsvindt, leren en sociaal netwerken mogelijk is. HotSpotLab werkt vanuit de JIM in het Stationsgebied, Hembrugterrein in de Zaan of de InnovatieSpace in jouw organisatie
  • Ecosysteem vraagstuk: onze impact op de leefomgeving. Doop je eens onder in bio hotspots – voedingsrijke gebieden in de natuur, met een hoge biodiversiteit en voedingswaarde voor plant, dier en mens. Wij zien deze hotspot minstens zo belangrijk worden als de andere drie hotspots. De natuur leeft & leert al 3,8 mrd jaar; de mens nog maar 300.000 jaar. Enige nederigheid is dus gepast voor de kracht van moeder natuur. Wij werken vanuit Landgoed Welna in Epe.
  • Digitaliseringsvraag: online HotSpots – ofwel online platformen waarop we kennis delen. We ervaren dagelijks de gevolgen nu we thuis werken. Wie of wat vervangt het koffieapparaat? Heb je vaste sociale netwerken als HotSpot, of gebruik je tijdelijke online ontmoetingen. Hoe maak je verbinding, kom je uit je eigen bubbel…

Wij werken vanuit de rijkdom die de HotSpots bieden. Wij helpen je graag op weg met het leggen van verbindingen, het spotten van kansen en het toepassen van de innovaties uit de HotSpot voor jouw opgave.

Neem contact op met Anne@hotspotlab.nl om te kijken hoe jouw HotSpot eruit ziet en de rijkdom ervan kunt benutten.