Opgaves van HotSpots

Wij verstaan onder een HotSpot een plek waarin veel gebeurd. Veel ontmoetingen en uitwisseling tussen mensen. Plekken dus waar je snel kunt leren. En waar dat nodig is, omdat ze te maken hebben met grote opgaves:

  • Sociaal: bv. de schotjes tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen wegnemen, kracht van de werkvloer zichtbaar maken en benutten hybride werken, inclusief organiseren
  • Circulair: bv. klimaatadaptatie, energietransitie, regeneratief hergebruik is niet alleen een kwestie van techniek, het vraagt ook oog voor de dienstverlening er omheen en de mensen die het aangaat

Wij helpen om jouw hotspot tot een broedplaatsen voor vernieuwing te maken.

Voor dienstverleners zien wij vier gebieden die als jouw HotSpotLab kunnen dienen:

innovations districts – locaties in steden die ontstaan in de vrije ruimte vanuit publieke en private initiatieven. Bedrijven, start-ups, de creatieve sector, onderwijs en overheid benutten die ruimte op een manier dat economische en sociale netwerken kunnen groeien. Die groei staat steeds meer in het teken van duurzaamheid. Denk aan Stationsgebied Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en bijvoorbeeld Silicon Valley ;-).

co-work spaces – locaties waar mensen uit verschillende organisaties en afdelingen met elkaar samenwerken. Wat ons betreft zowel offline als online. Het gaat om plekken waar veel kennisuitwisseling plaatsvindt, leren en sociaal netwerken mogelijk is. HotSpotLab werkt vanuit de JIM in het Stationsgebied, Hembrugterrein in de Zaan of de InnovatieSpace in jouw organisatie.

bio hotspots – voedingsrijke gebieden in de natuur, met een hoge biodiversiteit en voedingswaarde voor plant, dier en mens. Wij zien deze hotspot minstens zo belangrijk worden als de andere drie hotspots. De natuur leeft & leert al 3,8 mrd jaar; de mens nog maar 300.000 jaar. Enige nederigheid is dus gepast voor de kracht van moeder natuur. Wij werken vanuit Landgoed Welna in Epe.

online HotSpots – ofwel online platformen waarop we kennis delen. Van Sociale netwerken, samenwerkingsplatforms tot matchingsplatforms. Plekken waar we digitaal kennis uitwisselen. Essentieel onderdeel van de digitale transformatie. Zo testten we met VSR HotSpot CleanLab. Een innovatieplatform voor de schoonmaak.

Wij werken vanuit de rijkdom die de HotSpots bieden. Wij helpen je graag op weg met het leggen van verbindingen, het spotten van kansen en het toepassen van de innovaties uit de HotSpot naar jouw omgeving.

Neem contact op met Anne@hotspotlab.nl om te kijken hoe jouw HotSpot eruit ziet en de rijkdom ervan kunt benutten.