Lustrumexperiment: Overleven met veerkracht vanuit de natuur

Hoera! HotSpotLab bestaat drie jaar! Wat een mooie gelegenheid om een nieuw experiment neer te zetten. Overleven met veerkracht vonden we wel een passend thema in deze spannende tijd. Samen met Saskia van den Muijsenberg (BiomimicryNL) gingen we op zoek naar oplossingen voor veerkracht in de natuur. Genoeg stof om maar liefst vier hypotheses te testen. We delen met veel plezier de uitkomsten en het vervolg.

De focus: nieuw bestaansrecht met lessen over veerkracht van de natuur

Wij van HotSpotLab zijn van innovatie in dienstverlening, een mooi thema in deze tijden van crisis. Want vooral zakelijke dienstverleners zijn hard getroffen. Organisaties die drijven op fysiek samenwerken moesten dat ineens op afstand, met een mondkapje op of via Zoom en Teams doen. Voor sommigen was er zelfs ineens geen werk meer, moesten verplicht met verlof of werden werkloos en vielen in een gat. Daarom een experiment dat zich richt op nieuw bestaansrecht vinden; geïnspireerd door biomimicry en de lessen uit de natuur over veerkracht.

Allereerst stelden we een aantal hypotheses op:

 1. Het individu en de organisatie hervinden nieuw bestaansrecht in deze crisis.
 2. We kunnen lessen over veerkracht uit de natuur halen en toepassen op onze eigen situatie.
 3. Een hybride werkvorm (online en offline) kan mensen verbinden en leren op afstand faciliteren.
 4. Innovatie kan op een organische manier tot stand komen.

Vervolgens gingen we aan de slag. Lees hier de opzet en uitkomsten van ons jubileumexperiment.

Simpele opzet: wandelen, ervaren, leren, evalueren met als thema veerkracht

Om de hypothesen te testen zochten we een groep gelijkgestemden. Drie mooie mensen durfden de eerste verkenning met ons aan. In zes online sessies spraken we over crisis en veerkracht. Dank Heidi, Paul en Theresa voor deze waardevolle contributie!

Het resultaat van deze sessies was een simpele opzet voor een innovatief dienstverleningsconcept, die we de Resilience Walks & Talks noemen: een wekelijkse Talk (‘braincandy’) van 15 minuten met een opdracht, een dagelijkse individuele Walk om te observeren in de natuur, en een wekelijkse retrospective.

Vervolgens testten we de Resilience Walks & Talks samen met 12 nieuwe verkenners in drie testgroepen. Aan de hand van de quotes van onze deelnemers pellen we de hypotheses af:

1. Het individu en de organisatie hervinden nieuw bestaansrecht in de crisis

In de huidige crisis leunen we zwaar op onze vitale beroepers in de  zorg, onderwijs en schoonmaak. De rest zat in een ‘bullshitjob’; had die nog bestaansrecht in en na zo’n crisis? Dat is een van de vragen die we stelden tijdens de Resilience Walks & Talks. Gaby gaf hier een mooie quote over:

Wat de Resilience Walks & Talks mij weer stevig hebben doen beseffen is hoezeer verstoringen en heftige gebeurtenissen ruimte maken voor nieuwe initiatieven, zowel in de maatschappij, privé als in de natuur. En meer specifiek ook dat het juist dát is waar veerkracht over gaat: het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Niet die mooie balans die je nastreeft in je persoonlijke leven, maar juist het meebewegen met of inspringen in wat zich voordoet, maakt uiteindelijk of je je hoofd boven water houdt, als plantje, als soort en als mens en organisatie.

Gaby Hutjes, Gecertificeerd wandelcoach

Het lijkt erop  dat het in deze crisis gaat om het ‘heruitvinden van jezelf. ‘Resilience’ of veerkracht bouwen, waarmee je onzekere tijden doorkomt.  Biomimicry met de 7 Life’s Principles* vormden een goede basis om de confrontatie met jezelf aan te gaan.  Op zoek naar manieren om het beter te doen. Als individu, organisatie, gebied of maatschappij.

2. We kunnen lessen over veerkracht uit de natuur halen en toepassen op onze eigen situatie

Wij zijn al een tijdje gefascineerd door biomimicry. Maar voor veel mensen is het ook nog wel eens ‘biowattus…’? Kortom een abstract en moeilijk begrip. De onderliggende vraag bij deze hypothese was of we tot een praktische, laagdrempelige insteek konden komen waarmee iedereen de lessen uit de natuur kon herkennen en op zijn of haar situatie kon toepassen.

Dat is gelukt, aldus onze deelnemers. Tijdens de dagelijkse wandelingen keken we met een andere blik naar het alledaagse.  Daarmee kun je, zonder precies te begrijpen hoe de natuur zo veerkrachtig is, er veel inspiratie uithalen.

De Resilience Walks & Talks heeft me een heel boeiend perspectief gegeven op de natuurlijke kant van vernieuwing, ik heb meer inzicht gekregen in hoe de natuur circulair vernieuwt. En het heeft me geleerd anders te kijken naar de context van ontregeling, en te denken in termen van duurzame balans.

Suzan Bosch, zelfstandig transitiekunstenaar

Door de RW&T ben ik op een andere manier naar de natuur gaan kijken. Het was interessant om te zien dat er ook een link gelegd kan worden naar onze huidige maatschappij. Voor natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden zijn de Resilience Walks en Talks zeker een aanrader.

Katja Kleinveld, ONTDEKK


3. Een hybride werkvorm (online en offline) kan mensen verbinden en leren op afstand faciliteren

De hybride werkvorm is een combinatie van drie aspecten:

 • Een inspiratietalk op YouTube van een kwartier delen we met de groep. In de talk zit een opdracht om dagelijkse gericht te observeren
 • Dagelijks kort individueel je observatie-opdracht doen in de natuur
 • Een live online retrospective om onze inzichten en bevindingen met elkaar te bespreken

Uit de ervaringen van de testgroep blijkt dat we een werkvorm hebben gevonden die op afstand kan verbinden. Tevens brengt de werkvorm structuur en ritme in je week en maakt de retrospective de kracht van een diverse groep deelnemers en ervaringen zichtbaar (van elkaar leren). Beperkt qua tijdsbesteding, want het kan makkelijk ‘meelopen’ met een andere activiteit die je toch al doet (wandelen). Het is actiegericht leren. Door te doen (wandelen en kijken) leer je (biomimicry en je eigen overlevingsvraagstuk).

Geweldig inspirerend, duurzaam en innovatief om samen met gedreven mensen te leren uit de natuur om samen de wereld een beetje beter te kunnen maken.

Johan Janssen, Innovatieconsultant

In het begin ging het nog niet helemaal vanzelf, met name het goed afstemmen van ieders verwachtingen en doelen. Omdat we in de retrospective een dialoogvorm met de deelnemers hadden, leerden we snel. Lees hieronder verder…;-)

4. Innovatie kan op een organische manier tot stand komen

Voordat we begonnen met het experiment wisten we niet wat de uitkomst zou zijn. RW&T is letterlijk ontstaan en positief ontvangen. Zonder hard te hoeven leuren, zonder grote marketingbudgetten, en in relatief weinig tijd ontstond dit concept heel organisch met enthousiaste ambassadeurs. Innovatie kan dus op een organische manier tot stand komen. Wij merkten dat de Life’s Principles van biomimicry makkelijk toepasbaar zijn:

 • Werk samen met mensen met wie je een klik hebt (natuurlijke chemie)
 • Pas je aan op de veranderende omstandigheden, gebruik de imperfectie om te leren.
 • Zuinig met hulpbronnen (mensen, energie, materialen);
  • Kies zorgvuldig uit netwerk van mensen
  • Maak deelname makkelijk (weinig energie)
  • Werk vanuit fascinatie en passie (kost altijd minder energie)
  • Evolueer om te overleven: luister naar je testgroep!
  • Hou het simpel qua aankleding en tools
De Life’s Principles zijn ontwerplessen uit de natuur. BRON (CC-BY-NC-ND)

In drie maanden tot gevalideerd concept met ambassadeurs

Hebben we bloopers en successen? Successen zeker: een gevalideerd concept, een leuke (her)nieuw(d)e kennismaking met de deelnemers uit de testgroepen en een strategische samenwerking van BiomimicyNL en HotSpotlab. Grote bloopers zijn vooralsnog uitgebleven, een paar schoonheidsfoutjes hebben we onderweg opgelost…

De testgroepen lieten zien dat dit programma zorgt voor:

 • Versterken van jezelf of je team op basis van 3,8 miljard jaar ervaring uit de natuur met het omgaan met crisis en verstoringen
 • Externe oriëntatie: welke hulpmiddelen en connecties kun je van binnen en buiten je team inzetten om natuurlijk en duurzaam te vernieuwen
 • Een laagdrempelige kennismaking met biomimicry (zie ook http://www.biomimicrynl.org/)

We gaan dus door met de Resilience Walks & Talks, en focussen ons daarbij op teams binnen organisaties. De opzet van Resilience Walks & Talks is heel eenvoudig:

 • Gedurende 4 weken krijgen jullie wekelijks een korte inspiratie talk over veerkracht vanuit de natuur
 • Daarin zit een opdracht die je elke dag in 15 minuten kunt vervullen met een dagelijkse wandeling
 • Wekelijks houden we met jullie team een Retrospective, waarin we terugkijken op jullie opgedane inzichten uit de natuur en hoe je die voor jezelf en je team kunt toepassen

Interesse? We starten flexibel op aanvraag met teams. Ook deelnemen met jouw team en wil je  meer weten? Neem gerust contact met ons op via hello@hotspotlab.nl

Comments are closed.