Wij Innoveren Diensten

 #exploreren  #injouwHotSpot  #natuurlijkdoen

Grote opgaves in jouw netwerk

Voor diensverleners bij uitstek, zijn de grote (maatschappelijke) opgaves een katalysator voor vernieuwing van jouw organisatie. Samen met anderen! Wij geloven bij uitstek in de kracht van dicht bij huis: lokaal of in een regio. Waar al verbindingen liggen en schaalverslimming mogelijk is. Kansen waar iedereen mee aan de slag kan.
Lees meer..

Natuurlijk Vernieuwen

Dienstverlening is mensenwerk. Vernieuwing gaat dus over de innovatiekracht van jouw mensen, jouw team en jouw netwerk. Hoe spreek je die aan? Door de natuurlijke versnellers te herkennen en toe te passen. Waardoor innovaties beter landen. Met concrete stappen waar je van werkvloer tot directie mee verder komt.
Lees meer...

Circulair en Inclusief In Actie

Onze maatschappij kan nog een stuk circulairder en inclusiever. En dat heeft veel impact op de dienstverlening van de toekomst. Maar waar begin je? Wij denken nu en hier. Want alleen door actie ontstaat beweging. Bijvoorbeeld met je team wandelend vernieuwen via Frisse Stappen of zet een verrassend (online) experiment op.
Lees meer...